Obchodné a marketingové oddelenie:

Syráreň Bel Slovensko, a. s.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

telefón / fax: +421 (0) 2 4445 4685
e-mail: informacie@groupe-bel.com

Výrobný závod:

Syráreň Bel Slovensko, a. s.
Lastomírska 1
071 01 Michalovce

telefón :    +421 (0) 56 6413 111
                 +421 (0) 56 6413 188
fax:           +421 (0) 56 6413 201
e-mail: informacie@groupe-bel.com
e-mail: volnepozicie@groupe-bel.com