KontakyKontakty

Získajte informácie o našich produktoch:

informacie@groupe-bel.com
056/64 13 111

Ak by ste chceli u nás pracovať, pošlite nám svoj životopis a motivačný list.

volnepozicie@groupe-bel.com

O Beli
Operátor vo výrobe
Strojný mechanik

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.